Etusivu     Yritykset ja Business     Koti     Autoasiaa     Rakentaminen     Uusi tekniikka ja tietokoneet     Teatteri     Internet     vaatteet ja kaupat     Matkailu     Terveys     Turvallisuuspalvelut     Valokuvaus ja valo     Kiinteistöt     Rakennustekniikat     Hautajaiset     Lemmikit    

 

Kiinteistöt


 

 

Kiinteistöjen hallinta ja isännöinti on kiinteistöjen toimintaa, valvontaa ja valvontaa sen laajimmilla ehdoilla. Hallinnointi osoittaa, että tarvetta on huolehdittava, seurattava ja vastuullisuutta on annettava hyödyllisenä käyttöiänä ja kunnossa. Tämä on hyvin samankaltainen kuin johdon rooli mistä tahansa liiketoiminnasta. Isännöinti onkin samanlaista kuin toimitusjohtaja yrityksessä. Isännöinti -alan yrityksiä on esim. Isännöinti Seinäjoki KMN-Palvelut Oy www.kmn.fi. Omaisuudenhoito on myös henkilökohtaisten omaisuuserien, laitteiden, työkalujen ja fyysisten pääomavarojen hallintaa, joita hankitaan ja käytetään lopputuotteiden toimitusten rakentamiseen, korjaamiseen ja ylläpitoon. Kiinteistöjen hallintaan kuuluvat prosessit, järjestelmät ja työvoima, jotka ovat välttämättömiä kaikkien hankitun omaisuuden elinkaaren hallintaan edellä määritellyllä tavalla, mukaan lukien hankinta, valvonta, vastuuvelvollisuus, vastuu, ylläpito, käyttö ja luovuus. Kiinteistönvälitys kuuluu tähän oleellsena osana. Laillistettu kiinteistönvälittäjä on koulutettu ammattilainen, jolla on riittävät tiedot ja taidot laillisen asuntokaupan tekemiseen. Lisää aiheesta löytyy netistä

Tällä alalla on monia puolia, mukaan lukien kiinteistöomistusten kirjanpidon ja rahoituksen hoitaminen sekä riita-asioiden hoitaminen tai aloittaminen vuokralaisten, urakoitsijoiden ja vakuutuslaitosten kanssa. Oikeudenkäyntiä pidetään toisinaan erillisenä tehtävänä, joka on varattu koulutetuille asianajajille. Vaikka henkilö on vastuussa tästä työnkuvauksessa, voi olla asianajaja, joka työskentelee kiinteistönhoitajan alla. Erityishuomiota kiinnitetään vuokranantajaan / asumisoikeuteen ja yleisimmin häätö, maksamatta jättäminen, häirintä, ennakoitujen palveluiden vähentäminen ja julkinen haitta ovat oikeudellisia asioita, jotka hankkivat eniten huomiota kiinteistönomistajilta. Siksi on välttämätöntä, että kiinteistöjohtajat ovat nykyisiä sovellettavien kunnallis-, läänin-, valtiollisten ja liittovaltion asuntolainkäytäntöjen ja -käytäntöjen kanssa. Kiinteistöjen hallintaa, kuten laitosten hallintaa, helpotetaan yhä enemmän tietokoneavusteisella laitosten hallinnalla.
Oleellista on myös että kiinteistöhuolto toimii eli sisätilojen ja pihojen siivous sekä kunnossapito. Kiinteistöhuoltoa tekee mm www.japetti.net

Osuuden prosenttiosuus: Tämä on yleisin malli, ja sitä käyttävät usean kodin yksikön ja yhden perheen asuntoja hallitsevat asuinalueiden kiinteistönhoitoyhtiöt. Kiinteistönomistaja tässä tapauksessa allekirjoittaa yrityksen kanssa kiinteistönhoitosopimuksen, jossa jälkimmäiselle annetaan oikeus luovuttaa se uusille vuokralaisille ja kerätä vuokraa. Omistajat eivät yleensä tiedä kuka vuokralaiset ovat. Oleellista on myös huomioida onko vuokralainen yksityishenkilö vai yritys. Yritysten toimitilat ovat vähän erilainen kohde kuin asunnot. Toimitilojen suunnittelussa täytyy keskittyä yrityksen toiminnan kannalta oleellisiin asioihin. Toimitiloja vuokraavista yrityksistä voi mainita www.wanhaamis.fi

Omaisuudenhoitoyhtiö yleensä pitää 10-15% vuokran suuruudesta ja jakaa loput kiinteistönomistajan kanssa. Kiinteä maksu [muokata] Tämä on yleisin tulomalli, jota yritykset käyttävät tyhjiä koteja tai tyhjä maa-sivustoja valvomalla. Työssä käsitellään kiinteistön tarkkailua ja sen varmistamista, että se on turvallinen ja ilmoitetaan takaisin omistajalle. Koska näistä kiinteistöistä ei ole tuloja, kiinteää kuukausimaksua veloitetaan yleensä omistajalta. Taattu vuokraus [muokata] Tätä mallia käytetään myös asuinalueella, mutta lähinnä pienille yksiköille, joilla on suuri kysyntäpaikka. Täällä yritys allekirjoittaa vuokrasopimuksen omistajan kanssa ja maksaa kiinteän vuokran. Sopimuksen mukaan yritykselle annetaan oikeus vuokrata omaisuutta suuremmalle vuokralle. Yhtiön tulot ovat kahden vuokra-eron ero. Kuten on ilmeistä, tässä tapauksessa yhtiö minimoi omistajalle maksetun vuokran, joka on tavallisesti markkinahintoja alhaisempi. Tulojen osuus [muokkaa] Tämä malli koskee asuntojen tilaa ja muita kaupallisia laitoksia, kuten liikevaihtoa tuottavia vähittäiskauppa- tai liikekeskuksia. Tällöin kiinteistönomistaja allekirjoittaa sopimuksen kiinteistön omistajan kanssa, jolla on oikeus muuntaa omaisuus tuloihin perustuvaksi liiketoiminnaksi, kuten liikekeskukseksi, palvelualueeksi jne. Sen sijaan, että hän maksaisi vuokran omistajalle, prosenttiosuus tuloista [viittaus tarvitaan] Tässä on myös hybridirakenteita, joissa kiinteän vuokran ja osuuden tulo yhdistetään kiinteistön omistajan kanssa.

     
           
           
           
           
 
Copyright © 2007-2016 Yhteystiedot: HC Gaz Suomi | hcgaz@hcgaz.com